Bedrijfsfitness

Hoof web

Verbeter de gezondheid van uw medewerkers met bedrijfsfitness!

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3%, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8%.

In 2021 werd griep of verkoudheid het vaakst genoemd als de oorzaak voor het laatste verzuimgeval. Het ging om 30% van de werknemers. Daarna werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het meest genoemd.

Of het coronavirus de oorzaak is van het hoge verzuim, laat het CBS in het midden. Het statistiekbureau wijst er wel op dat uit jaarlijks onderzoek blijkt dat er bij 8% van de werknemers bij het meest recente verzuim vorig jaar corona gerelateerde klachten speelden. (Bron: CBS)


Een werknemer die goed in zijn vel zit heeft meer energie, presteert beter en hoeft zich minder vaak ziek te melden. U als werkgever kan een bijdrage leveren in het welzijn van uw werknemers.

Training in Balance heeft een contract met Bedrijfsfitness Nederland. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij deze organisatie om werknemers de kans te geven om te sporten onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden

Ga voor meer informatie naar de website van BFNL of neem contact op met een van onze medewerkers.

Bedrijfsfitness Nederland