Huisreglement

Inschrijven lidmaatschap
Ieder lid dient na aanmelding middels telefoon, e-mail of internet zich alsnog te melden bij de receptiebalie van Training in Balance om aldaar het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee de inschrijving als een schriftelijke inschrijving wordt gekenmerkt. Bij inschrijving wordt aan de receptie een foto gemaakt en zal gevraagd worden naar een geldige legitimatie ter identificatie.

Speciaal voor de jeugdige doelgroep in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar heeft Training in Balance voor de locatie Veenderveld 5 te Roelofarendsveen het jeugdlidmaatschap. Voor aanmelding dient één van de ouders of voogd van het jeugdlid toestemming te geven middels het ondertekenen van het inschrijfformulier. Het jeugdlid tot de leeftijd 16 jaar dient onder begeleiding van de ouder, voogd of meerderjarige te sporten of trainen zonder begeleiding op basis van een eGym lidmaatschap. Wanneer het jeugdlid de leeftijdsgrens van 17 jaar overschrijdt, wordt het betreffende jeugdlidmaatschap automatisch omgezet naar een maandelijks opzegbaar lidmaatschap.

Financieel
Een lidmaatschapsperiode duurt 4 weken.

Bij het inschrijven na de 1e dag van een 4 weekse periode, zal de 1e betaalperiode starten vanaf de eerste maandag na de inschrijving. 

Ieder lidmaatschap betaalt € 10,00 administratiekosten voor het verwerken van alle gegevens in onze ledenadministratie, de tag (registratiesleutel) en het opstarten van de incassoprocedures. De betaling dient voorafgaand aan de lidmaatschapsperiode voldaan te zijn.

Indien de betaling te laat binnen komt, zullen er incassokosten in rekening worden gebracht conform de Wet op Incasso Kosten.

Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken te rekenen vanaf het einde van uw huidige lidmaatschapsperiode.

De sporter
De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het trainingscentrum in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Training in Balance kan benadelen, geeft Training in Balance en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en de betrokkene(n) de toegang tot he trainingscentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lidmaatschapsgeld. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als u voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij u dringend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat u aan de slag gaat. Om die reden adviseren wij u om voor uw eerste bezoek een sportafspraak in te plannen met één van onze fitnessinstructeurs om uitleg te verkrijgen over het gebruik van de cardio- en fitnessapparatuur en het opzetten van een persoonlijk trainingsschema.

Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is verboden. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Het dragen van hoofddeksel is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksel die gedragen worden op basis van religieuze gronden. De sporter dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. Training in Balance is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen. Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool. Straatschoeisel, slippers of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden om mee te sporten. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in de lounge. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het trainingscentrum.

Fitness
Voor het trainingscentrum gevestigd aan het Veenderveld 5 te Roelofarendsveen is iedere sporter verplicht om zich te in te checken door middel van de tag (registratiesleutel). Mocht u de tag een keer vergeten zijn, geeft dit aan bij de receptiebalie, zodat het personeel uw registratie handmatig kan opvoeren.

Voor aanvang van het eerste gebruik van de apparatuur dient u voor uw eigen bescherming, minimaal één afspraak te maken met één van onze fitnessinstructeurs.

De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt.

De sporter dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor leden die erna komen (gebruik hiervoor de sprays en torkrollen die in de trainingsruimte aanwezig zijn).

Na gebruik van gewichten en andere trainingsattributen deze op de juiste plaats terugleggen.

Het gebruik van een smartphone/telefoon (o.a. voor bellen en het maken van beeld en audio-opnamen) is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur om muziek te luisteren is wel toegestaan, mits er gebruik wordt gemaakt van koptelefoons of oordopjes.

Groepslessen
Zorg ervoor dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw medesporters niet te laten wachten en voor het klaarzetten van het nodige trainingsmateriaal of instellen van uw indoorcycling fiets.

De instructeur mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.

Indien de groepsles begonnen is, mag men de groepszaal niet meer betreden.

De deelnemers aan de groepsles mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet vroegtijdig verlaten.

Houd rekening met medesporters die met u trainen.

Controleer het lesrooster in verband met mogelijke roosterwijzigingen.

Reinig na afloop van de fietstraining altijd uw indoorcycling fiets met de daarvoor bestemde spray en torkpapier.

Drank, etenswaren, roken en huisdieren
Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden in de lounge, met uitzondering van het gebruik van bidons gevuld met water.

Het nuttigen van etenswaren, proteïne shakes en smoothies is alleen toegestaan in de lounge.
Roken is niet toegestaan, zowel binnen als buiten op het terrein van in-Balance.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Kleedkamers en toiletten
Op onaangekondigde tijden kan een medewerker van Training in Balance de kleedkamer controleren.

De douches dienen alleen gebruikt te worden voor het douchen na het sporten. Scheren is hier niet toegestaan.

Gooi geen maandverband, tampons in het toilet, gebruik hiervoor de hygiëne zakjes en het prullenbakje in de toiletten. Gooi geen (wc) papier in het urinoir.

Verstopping geven onnodig veel problemen.

Parkeren
Parkeren in en om het pand op de daarvoor aangegeven plaatsen is toegestaan. Zorg dat u geen overlast veroorzaakt door te parkeren op de parkeervoorzieningen van omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Bij twijfel vraag het na bij medewerkers van in-Balance.