Tarieven fysiotherapie 2023

Consult fysiotherapie

37,50

Fysiotherapie aan huis

45,00

Zitting manuele therapie

45,00

Manuele therapie aan huis

55,00

Intake en onderzoek zonder verwijzing

42,50

Intake en onderzoek met verwijzing

42,50

Psychosomatische fysiotherapeutisch consult

45,00

Niet nagekomen afspraak/te laat afgezegd

25,00

Fysio in-Balance heeft met elke zorgverzekeraar een contract en hanteert de in het contract opgenomen tarieven. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of er zijn geen zittingen meer mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, hanteert Fysio in-Balance bovenstaande tarieven.

Behandelingen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden bij u in rekening gebracht. De fysiotherapeut heeft tijd voor u gereserveerd voor een behandeling. Het kan gebeuren dat u de afspraak niet kan nakomen wegens ziekte of andere omstandigheden. Bel of mal in dat geval minimaal 24 uur van tevoren af. Doet u dit niet, zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.